مقاله
مروری بر پلی اتیلن 

پلی اتیلن یكی از ساده ترین و ارزان ترین پلیمرها و پر مصرف ترین ماده پلاستیكی در جهان است. این ماده از پلیمریزاسیون اتیلن به دست می آید وبه طور خلاصه به صورت PE نشان داده می شود. نام آیوپاك مونومرآن، برخلاف آنچه كه در گذشته اتیلن ذكر شده، اتن می باشد. بنابراین نام آیوپاك اینپلیمر، پلی اتن خواهد بود. البته این نام هرگز توسط شیمیدان ها به كار نمی رود واین پلیمر به نام متداول خود یعنی پلی اتیلن نامیده می شود .


برای دریافت متن کامل گزارش کلیک کنید