مس به میزان تقریبى1.19 درصد در پوسته زمین وجود دارد و یكى از معدود عناصرى است که بصورت آزاد نیز در طبیعت یافت می شود ، هر چند استخراج هاى متوالى مس در طى قرون و اعصار ذخایر مس خالص را تقریبا به صفر رسانده است . منابع مس در دنیا متعدد هستند و در ایران نیز ذخایر عظیم مس سرچشمه یكى از مهمترین معادن مس در دنیا محسوب می شود .

در قدیم از معادنى که دارای بیش از 5 درصد مس بودند استفاده می شد ولى امروزه استخراج از معادنى که کمتر از 2 درصد مس دارد نیز انجام می گیرد . مس بصورت ترکیبات مختلف درمعدن وجود دارد، ولى کانى هاى معروف مس معمولاً بصورت سولفوره و یا اکسیده هستند که معروفترین آنها کالكوپیریت با فرمول CuFeS2 و کوپریت به فرمول Cu2O و آزوریت مى باشد .


برای مشاهده گزارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید