گزارش روزانه بازار مورخ 22 دی ماه 95امروز چهارشنبه 22 دی ماه ؛ شاخص کل با 12.5 واحدافزایش و افزایش 0.02 درصدي نسبت به روز قبل به 78.622 واحد رسيد. ارزش کل معاملات 221 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزديك به 119 میلیارد آن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند.

بيشترين تاثير منفی بر شاخص کل را نماد شپنا با(62.7) واحد و بیشترین تاثیر مثبت را نماد کگل با 34.9 واحد بر جاي گذاشتند و شاخص فرابورس با3.6 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 830 واحد رسید که مارون با 5.27 واحد بیشترین تاثيرمثبت را بر شاخص فرابورس بر جاي گذاشت. در روزی که ارزش معاملات همچنان پایین بودو تقاضای بالا در نمادهای فلزی و معدنی تاثیر منفی پالایشی ها را خنثی کرد شاخص کل با اندکی افزایش هفته را به پایان برد. پالایشی ها با توجه به تعدیل منفی سنگین شبریز در گزارش 6 ماهه؛ فشار فروش بسیار بالایی را تجربه کردند و بیشتر نمادهای گروه در آستانه منفی معامله شدند و نمادهای این گروه بیشترین تاثیر منفی را برشاخص کل گذاشتند. فلزاتی ها و معدنی ها با توجه به افزایش قیمت های جهانی فلزات روزی مثبت را پشت سر گذاشتند و بیشتر نمادهای این دو گروه به صف خرید نیز رسیدند.گروه رایانه دیگر گروه مثبت امروز بازار بودند و بیشتر نمادهای گروه در درصدهای مثبت بالا معامله شدند و مرقام بعد از افتی بالا در روزهای اخیر امروز به صف خرید رسید و اپرداز نیز همچون روز قبل با صف خرید روز را به پایان برد. تقاضای بالای درنمادهای حمل و نقلی و صف خرید نمادهای حتوکا و حتاید، ادامه صف خرید کسرا و شلیادر گروه کانی های غیرفلزی، حجم بالای معاملات شیراز و صف فروش شدن آن، افت 11 درصدغالبر بعد از بازگشایی و ادامه صف خرید سنگین غشهداب و غاذر در گروه مواد غذایی وعرضه اولیه نماد حسیر به روش جدید از جمله نکات قابل توجه امروز بازار بود. 

ترین ها:لطفا براي مشاهده متن كامل گزارش روزانه بازار كليك كنيد

بیشترین حجم معامله

خپارسح با بیش از 257 میلیون سهم

بیشترین رشد

فسرب با 5 درصد افزايش

بیشترین ارزش معاملات

حسیر با بيش از 98 میلیارد ریال

بیشترین کاهش

غالبر با 11.42 درصد كاهش