نبض بازار
اعضای هیات مدیره و مدیر عامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

اعضای هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک سامان،ترکیبی از مجرب ترین مدیران حال حاضر بازار سرمایه ی ایران بوده،که هر کدام به نوبه ی خود دارای تجارب موفق در عرصه های مختلف بازار سرمایه هستند. ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک سامان عبارتند از: