سبدگردانی اوراق بهادار چیست؟

سبدگردانی عبارت است ازتصميم به خريد، فروش يا نگهداری اوراق بهادار بهنام سرمايهگذار معين توسط سبدگردان درقالب قراردادي مشخص، به منظور كسب انتفاع براي سرمايهگذار

حداقل سرمایهگذاری برای تشکیل سبد اختصاصی ١٠٠ میلیون ریال است.

آورده سرمایهگذار برای تشکیل سبد میتواند ترکیبی از اوراق بهادار و آورده نقدی باشد. در صورتی که آورده مشتری، اوراق بهادار باشد فرم آورده غیر نقدی تشکیل سبد سهام باید تکمیل گردد. جهت تشکیل سبد سرمایهگذاری، قراردادی بین سرمایهگذار و سبدگردان منعقد خواهد شد. این قرارداد در سه نسخه تهیه و تنظیم میگردد. یک نسخه از قرارداد در اختیار سازمان بورس اوراق بهادار و دو نسخه دیگر در اختیار طرفین قرار خواهد گرفت . 

سرمایهگذار با امضاء قرارداد سبدگردانی، سبدگردان را جهت شرکت درمجامع و اعمال حق رای سهام و دریافت سود سهام وکیل خود قرار میدهد. سبدگردان وظیفه و وکالت دارد که کلیه منافع و مزایا داراییهای سبد هر سرمایهگذار را دریافت و به آن سبداختصاصی اضافه نماید . 

سبدگردان، خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایهگذار را در قالب کدمعاملاتی جداگانهای انجام خواهد داد که ترکیبی از شناسههای سبدگردان و سرمایهگذاراست. در صورتی که آورده مشتری به صورت اوراق بهادار باشد اوراق بهادار مذکور پس ازانعقاد قرارداد با تأیید سازمان از کد معاملاتی اصلی به کد معاملاتی جدید منتقل میگردد .

 

نحوه ی تشکیل سبد اختصاصی

به منظور تشکیل سبد اختصاصی، سبدگردان ضمن بررسی اهداف و میزان ریسکپذیری سرمایهگذار، پروفایل ریسک و بازدهی را برای هر سرمایهگذار تهیه مینماید. در این فرآیند سرمایه گذار ضمن ابراز اطلاعات شخصی و سوابق سرمایهگذاری به تکمیل پرسشنامه تعیین میزان ریسک پذیری اقدام مینماید. اطلاعات سرمایهگذار توسط کارشناسان و تحلیلگران بخش سبدگردانی ارزیابی و نتیجه آن به اطلاع سرمایهگذار میرسد.

نتیجه ارزیابی پس از تأیید، توسط ایشان مبنای تصمیمگیری در فرآیند سبدگردانی قرارمیگیرد. لذا پاسخ صحیح و با دقت به سوالات موجود در فرمهای ارزیابی توان مشتری در تعیین ترکیب داراییهای سبد بسیار مؤثر است .

اطلاعات سرمایهگذار نزد سبدگردان محرمانه تلقی میگردد و سبدگردان ملزم به حفظ اسرار سرمایهگذار است.

 همچنین سرمایهگذار نیز ملزم است از افشاءاطلاعات محرمانهای که در رابطه با قرارداد سبدگردانی در اختیار ایشان قرار میگیرد،بپرهیزد . 

سبدگردان گزارشات ماهانه عملکرد سبد را در مهلتهای مقرر در قرارداد سبد تهیه و برای سرمایهگذار ارسال مینماید. همچنین سرمایهگذار از طریق سایت کارگزاری و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اختصاصی به گزارشات دورهای سبدخویش دسترسی خواهد داشت 

سرمایهگذار در طی دوره قرارداد سبدگردانی امکان برداشت و یا واریز وجه به سبد را دارد . این فرآیند ضمن تنظیم متمم و تأیید آن توسط طرفین قرارداد به اطلاع سازمان بورس و اوارق بهادار خواهد رسید . 

علاوه بر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت سبدگردانی، همواره یک موسسه حسابرسی مورد اعتماد بورس به عنوان امین، بر فعالیتهای سبدگردانی و تطبیق آن با قوانین مربوطه نظارت دارد .

سرمایهگذار میتواند محدودیتهایی برای سبدگردان در خصوص ترکیب داراییهای به کار رفته در سبد اختصاصی خویش تعیین نمایند.

 

هزینههای مربوط به قرارداد سبدگردانی

 

کارمزد سبدگردان:

سبدگردان درازای مدیریت وجوه و داراییهای مالی سرمایهگذار، مبلغی را تحت عنوان کارمزد سبدگردانی از مشتری دریافت مینماید.

 این کارمزد به صورت بستههای پیشنهادی به سرمایهگذار ارائه میگردد که پس از توافق نهایی در قرارداد سبدگردانی ذکر میگردد.

 

کارمزد انجام معاملات اوراق بهادار :

این کارمزد توسط کارگزار مربوط به این قرارداد و مطابق مقررات بورس اوراق بهادار اخذ میشود .

مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار سرمایهگذارمربوط به این قرارداد

 مدارک مورد نیاز جهت عقد قراردادسبدگردانی :

-تکمیل فرم قرارداد سبدگردان و سرمایهگذار

- تهیه و تکمیل فرم ایجاد کد سبدگردان وانتقال سهام

- تکمیل فرم مربوطه در صورت داشتن آورده غیرنقدی

- تصویر شناسنامه و کارت ملی سرمایهگذار

- تصویر گواهینامه نقل و انتقال سهام

 

اوراق بهادار و دارائي هاي قابل اكتساب سبد  

- اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

- اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس ایران

- واحدهای سرمایهگذاری انواع صندوقهای سرمایهگذاری دارای مجوز از بورس

- قراردادهای آتی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

- اوراق مشارکت، اوراق صكوك، اوراق بهاداررهني و ساير اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار

- گواهيهاي سپرده منتشره توسط بانکها يا مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

- انواع حسابهای سپرده سرمایهگذاری در بانکهای ایرانی

 

فرآیند فعالیت سبدگردان در کارگزاری بانک سامان

در فرايند تصميم گيري براي خريد و فروش اوراق بهادار در كد سبد، تيمهاي تحليلي شركت كارگزاري بانك سامان سهام پر پتانسيل را به مدير سبد گرداني معرفي ميكنند و مديران سبد گرداني با توجه به ميزان ريسك پذيري و محدوديتهاي سرمايه گذاري در صندوق با نظر به كزارشهاي تحليل اقدام به خريد و فروش سهام و اوراق بهادار مجاز مي نمايند.

  

دستورالعمل تاسیس و فعالیت و نمونه قرارداد سبدگردانی:

نمونه قرارداد سبدگرداني

  دستور العمل تاسيس و فعاليت سبدگردان

 

جهت ارتباط با مدير سبدگرداني شركت كارگزاري بانك سامان با شماره هاي كارگزاري داخلي 103 ، آقاي آرتين ميناسيان تماس حاصل  فرمائيد.

 

ورود به سامانه مشاهده وضعيت سبدهاي اختصاصي