رشد میزان اشتغال آمریکا رشد میزان اشتغال آمریکا

مقاله

رشد میزان اشتغال آمریکا و احتمال افزایش نرخ بهره در سال 2015

نرخ بیکاری آمریکا در ماه گذشته به 4/5 درصد رسیده است که کمترین رقم طی هفت سال گذشته بوده است و این نشان دهنده روند رو به رشد اقتصادآمریکا بوده و دیدگاه فدرال رزرو را نسبت به افزایش نرخ بهره بهبود می بخشد. طبق اعلام گزارش وزارت کار آمریکا درهفته گذشته، لیست مشاغل در محصولات غیرکشاورزی223000 افزایش یافته و ضعف مشاغل معدنی را جبران کرده است. کاهش نرخ بیکاری به میزان یک دهم درصد بوده که از سال 2008 به کمترین میزان خود رسیده است. اگرچه رشد دستمزد ملایم بوده و لیست مشاغل در مارس کمتر شده است. میشل گاپن رییس بخش اقتصادي شركت بارکلیز نیویورک معتقد است همانطور که در گزارش ها مشهود است نگرانی ها در مورد ضعف رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدایی رو به کاهش است. البته وی می گوید این کاهش نگرانی آنقدر قوی نیست که فدرال رزرو به فکر افزایش نرخ ها تا قبل از سپتامبر بیفتد.


برای دریافت متن کامل این مقاله کلیک کنید

 

print