بحران بدهی در یونان بحران بدهی در یونان

مقاله
بحران بدهی در یونان

یونان با وام معادل 8/1 بیلیون دلاری به منظور جلوگیری از ورشکستگی، روز سهشنبه 30 ژوئن وارد صندوق بین المللی پول شد. یونان و اعتباردهندگانش در مورد توافقنهایی در حال بحث و مناظره هستند، بدلیل اینکه یونان در زمان مقرر مایل بهبازپرداخت تعهدات خود نیست. این کشور منتظر رفراندم یک شنبه براي تصميم در مورد زير بار رفتن خواسته كشور هاي طلب كار و يا راي منفي به آنو تقبل ريسك ها و تبعات خروج از اتحاديه اروپا مي باشد. برای دریافت متن کامل این مقاله کلیک کنید

 

print