اثرات توافق هسته ای بر اقتصاد ایران اثرات توافق هسته ای بر اقتصاد ایران

مقاله
توافق هسته ای چه کمکی به اقتصاد ایران می کند؟

یک ضرب المثل در بین ایرانی هارایج است که می گویند:" سالی که نکوست از بهارش پیداست." مردم ایران زمانیکه در دوم آوریل اعلام شد که ایران و شش قدرت جهان به نتایجی در مورد انرژی هسته ای رسیده اند، سال جدید را با یک خبر امیدوار کننده شروع کردند. جشن های خیابانی و استقبال از تیم مذاکره کننده از اثرات مثبت این بيانيه بود. پس از آن ارزش ریال ایران در چهارم آوریل که اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز بود،افزایش یافت و این نشان دهنده چشم انداز مثبت برای اقتصاد ایران می باشد. البته توافق نهایی در ماه های آینده انجام می شود. نویسنده برخی از فاکتورهای مهم که بعداز توافق هسته ای بر اقتصاد ایران تأثیرگذار است را بیان می کند:


 

print