تئوری پرتفوی مارکویتز تئوری پرتفوی مارکویتز

مقاله


مقدمه

تنوع‌بخشی وتشکیل پرتفوی، ایده اصلی دانش سرمایه‌گذاری است. بسیار یاز سرمایه‌گذاران و فعالان بازار با علم و آگاهی از مزایای تنوع‌بخشی، پرتفوی خودرا مطابق با اصول تنوع‌بخشی تشکیل نمی‌دهند. شاید یکی از دلایل این موضوع، عدماعتقاد به تکرار تاریخ توسط سرمایه‌گذاران باشد، زیرا عموماً تشکیل پرتفوی بر اساس اطلاعات تاریخی بازدهی و ریسک انجام می‌شود، لذا فعالان در بازارهای غیر کاراء به دنبال اطلاعات خاص می‌باشندو بر اساس همین اطلاعات خاص، سهام شرکت‌ها را انتخاب ودر آن سرمایه‌گذاری می‌کنند.در هر حال، به عقیده محقق حتی در چنین شرایطی که سرمایه‌گذاران بر شرکت‌های خاصی نظر دارند، به کارگیری اصول تشکیل پرتفوی مارکویتز به عملکرد سرمایه‌گذاری بهتری منجر شود. در این تحقیق، با مطالعه ریسک و بازدهی تاریخی 10سهم از صنایع مختلف بورس، اصول تشکیل پرتفوی را کاربردی می‌کنیم و خروجی نهایی آن یعنی تعیین وزن‌های سرمایه‌گذاری در سهام را به‌دست می‌آوریم. لازم به ذکر می‌دانیم که نمونه سهام لحاظ شده در این تحقیق صرفاً با توجه به شناخت محقق ازآن در نمونه تحقیق وارد شده و لذا سرمایه‌گذارانی که نظر تحلیلی بر سهام متفاوت ازسهام این تحقیق دارند نیز می‌توانند اصول مربوطه را بر روی آن اجراء کنند و وزن‌های بهینه سرمایه‌گذاری را بیابند.
برای دریافت متن کامل این گزارش کلیک کنید.

 

print