سطوح حمایت و مقاومت سطوح حمایت و مقاومت

مقاله
مقدمه

حمایت و مقاومت دو مولفه اساسی در تجزیه و تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این دو مؤلفه نقش کلیدی در تجزیه و تحلیل الگوهای قیمتی (مورد بحث در ادامه) دارند. در این نوشتار به بازار سهام از زاویه‌ای جدید نگاه می‌کنیم و برخی قواعد کاربردی جهت پیش‌بینی حرکات محتمل قیمت‌ سهام ارائه می‌کنیم تا در انتخاب سهام موفق باشید.

1. تعریف سطوح حمایت و مقاومت


برای دریافت متن کامل این مقاله کلیک کنید.

 

print