سود تقسیمی شرکت های بورسی سود تقسیمی شرکت های بورسی

مقاله
در اين گزارش سعي داريم بصورت اجمالي نگاهی به وضعيت سود تقسيمي شركتهاي بورسي كه از ابتداي امسال به مجمع رفته اند بياندازيم. با اين توضيح كه بعضي از شركتهاي سرمايه گذاري در گروه تخصصي خود دسته بندي نشده اند. بطور مثال وپخش در گروه دارو و واميد در گروه معادن فلزات آمده است.


برای دریافت متن کامل گزارش کلیک کنید.

 

print