شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج


معرفی شرکت و تشریح فعالیت های آن

شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج در تاریخ 01/03/1386 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده است. این شرکت هم اکنون مالک یک نیروگاه 75 مگاواتی گازی و یک پروژه نیروگاه 968مگاواتی کهنوج متشکل از دو فاز سیکل ترکیبی ( هریک به ظرفیت 484 مگا وات ) میباشد. هرفاز سیکل ترکیبی شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار می باشد . فاز اول این نیروگاه به ظرفیت اسمی 484 مگا وات تامین مالی گردیده و عملیات اجرایی آن در مراحل پایانی می باشد. واحد اول گازی فاز اول طی زمستان 1393 و واحد دوم گازی در خردادماه 1394 به بهره برداری رسیده و واحد بخار نیروگاه در سال 1395 به بهره برداری خواهد رسید. هم چنین شروع عملیات فاز دوم این نیروگاه 4 سال پس از بهره برداری تجاری از فاز اول می باشد.


برای دریافت متن کامل این تحلیل کلیک کنید.


 

print