دوده صنعتی پارس(شدوص) دوده صنعتی پارس(شدوص)

شرکت دوده صنعتی پارس با ظرفیت 15000 تن در سال در سال 1363 در تهران تاسیس گردید و درسال 1374 پس از طی دوره تولید آزمایشی، تولید دوده صنعتی بر اساس ظرفیت رسمی کارخانه با گرید های N - 220،330، 339، 375، 550 و 660 آغاز گردید. در جریان خرید و نصب ماشین آلات فاز 1 پیشبینی های لازم جهت اجرای فاز 2 با توجه به خرید و نصب 8 دستگاه راکتور در طرح فاز1 صورت گرفته بود. ( هر 4 راکتور برای یک خط تولید مورد نیاز می باشند) شرکت درسال 1382 و پس از انجام مطالعات امکان سنجی و اقتصادی و انجام مناقصه داخلی، شرکت سدید جهان صنعت را به عنوان پیمان کار مجری خط 2 به صورت EPC و به مبلغ کل 10 میلیون یورو انتخاب وعملیات اجرایی از تاریخ خرداد 1383 آغاز گردید. ماشین آلات وارداتی مورد نیاز نیزاز محل تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات و منابع شرکت وارد و نصب گردید.


 

print