گزارش روزانه بازار گزارش روزانه بازار

گزارش روزانه بازار مورخ 11 دی ماه 95امروز شنبه 11 دی ماه ؛ شاخص کل با (205.2) واحدکاهش و کاهش (0.26) درصدي نسبت به روز قبل به 79.486 واحد رسيد. ارزش کل معاملات 267 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزديك به 136 میلیارد آن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند.

بيشترين تاثير مثبت بر شاخص کل را نماد خودرو با34.9 واحد و بیشترین تاثیر منفی را نماد جم با (32.8) واحد بر جاي گذاشتند و شاخص فرابورس با3.6 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 868 واحد رسید که مارون با 4.29واحد بیشترین تاثير مثبت را بر شاخص فرابورس بر جاي گذاشت.بازار همچنان کم حجم و منفی به کار خود ادامه داده و امروز نیز شاهد معاملاتی منفیدر بیشتر گروه های بازار بودیم. در گروه خودرویی در ابتدای روز شاهد تقاضای نسبتابالایی در بیشتر نمادهای گروه بودیم اما نبود نقدینگی مانع از رشد بالای قیمت هاشده و در مجموع جوی مثبت و نسبتا متعادل بر گروه حاکم بود. خکمک امروز نیز به صف خرید رسید و حق تقدم خپارس بیشترین حجم معاملات گروه را داشت. در گروه فلزات اساسی فباهنر علیرغم عرضه های سنگین در درصدهای مثبت معامله شد و فلوله در ادامه روند صعودی خود امروز نیزبه صف خرید رسید. در گروه پالایشی علیرغم اخبار مثبتی چون افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت فرآورده های نفتی، قرارداد شپنا با شرکت کره ای و ...همچنان شاهد حجم پایین معاملات و معاملاتی نسبتا منفی هستیم؛ امروز شسپا و شرانل در این گروه به صف خرید رسیدند. نوسان مثبت بالای ثنوسا و وساخت در گروه ساختمانی بعد از افت شدید چند روز اخیر این دو نماد، افت 35 درصدی کگاز و رشد 10 درصدی قلرست بعد از بازگشایی و حجم بالای معاملات کماسه و انجام معامله بلوک 37 میلیون سهمی این نماد در درصدهای مثبت از جمله نکات قابل توجه امروز بازار بود.

ترین ها:

 

بیشترین حجم معامله

خپارسح با بیش از 302 میلیون سهم

بیشترین رشد

قلرست با 9.26 درصد افزايش

بیشترین ارزش معاملات

وساپا با بيش از 56 میلیارد ریال

بیشترین کاهش

کگاز با 35.01 درصد كاهش

 

print