کالسیمین(فاسمین) کالسیمین(فاسمین)

شرکت کالسیمین ( سهامی عام ) در سال 1343 در اداره ثبت شرکت های تهران به صورت شرکت سهامی خاص و با سرمایه 50 میلیون ریال به ثبت رسید. نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام در سال 1376 تغییر کرده و در سال 1376اولین معامله آن در تابلو بورس اوراق بهادار در نماد فاسمین صورت گرفت.فعالیت های شرکت طبق اساسنامه ، اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن، تغلیظ وذوب مواد معدنی، ایجاد کارخانه های تبدیلی مواد معدنی و انجام کلیه عملیات بازرگانی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت می باشد. 


برای دریافت فایل کامل تحلیل کلیک نمایید.
 

print