پتروشیمی شیراز پتروشیمی شیراز

تاریخچه: پتروشیمی شیراز سال 1342 به عنوان اولین واحد تولیدی صنایع پتروشیمی ایران در 46 کیلومتری شیراز و در مجاورت رودخانه کر تاسیس شد، وسعت مجتمع300 هکتار بوده که 72 هکتار آن را محوطه صنعتی تشکیل می دهد. تولید مجتمع با بهره برداری از 4 واحد تولیدی آمونیاک ،اوره ،اسید نیتریک و نیترات آمونیوم و واحد سرویس های جانبی شروع به کار کرد.

 شرکت پتروشیمی شیراز در تاریخ 18/12/1343 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در سال 1383 در بورس اوراق بهادارتهران پذیرفته شد. در حال حاضر پتروشیمی شیراز جز واحد های فرعی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) بوده و کنترل کننده نهایی،شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) می باشد. مرکز اصلی شرکت در شیراز، کیلومتر 6 جاده پل خان شیرازواقع است.

موضوع فعاليـت شـركت اشتغال به امور مربوط به ايجاد، اداره و توسعه صنايع شيميايي وپتروشيمي و مشتقات آن مي باشد .


برای مشاهده گزارش بر روی لینک کلیک نمائید


 

print