گزارش روزانه بازار گزارش روزانه بازار

گزارش روزانه بازار مورخ 22 اسفند ماه 95


امروز یکشنبه 22 اسفند ماه؛ شاخص کل با 13.4 واحد افزایش و افزایش 0.02 درصدي نسبت به روز قبل به 76.329 واحد رسيد. ارزش کل معاملات 1.100 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزديك به 526 میلیارد تومانآن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند.

بيشترين تاثير منفی بر شاخص کل را نماد فاراک با (64.6)واحد و بیشترین تاثیر مثبت را نماد فملی با 50.12 واحد بر جاي گذاشتند و شاخص فرابورس با (4.10)واحد کاهش نسبت به روز قبل به 846 واحد رسید که مارون با (6.56) واحد بیشترین تاثيرمنفی را بر شاخص فرابورس بر جاي گذاشت. با نزدیکی به پایان فروش های اجباری ناشیاز تسویه اعتباری ها امروز شاهد جو متعادل تری در بازار بودیم و در نمادهای بسیاری شاهد افزایش نسبی تقاضا بودیم اما همچنان کمبود نقدینگی و ترس از تاثیر منفی بازگشایی نمادهای متوقف مانع از رشد بازار می شود. خودرویی ها امروز نیز کم حجم ومتعادل معامله شده و بیشتر نمادهای گروه در درصدهای منفی معامله شدند و فروش بلوک9 درصدی سرمایه گذاری رنا توسط سایپا نیز تاثیری در میزان تقاضا در این نمادها نشدو صف خرید خموتور بعد از رشد بالای چند روز اخیر عرضه شد. فلزاتی ها امروز پرتقاضا بوده و بیشتر نمادهای گروه در درصدهای مثبت معامله شده و نمادهایی چون فباهنر،فلوله و فاسمین به صف خرید رسیدند. تقاضای بالا در نمادهای آپ و اپرداز، حجم بالای معاملات وپست و ادامه فشار فروش بالا در این نماد، بازگشایی فاراک با افتی 17درصدی بعد از توقفی چندماهه، صف خرید شدن بیشتر نمادهای رویی برای دومین روز پیاپی و انجام معاملات بلوکی در نمادهای تاپیکو، حسیر، شبندر، اخابر و فخوز از جمله نکات قابل توجه امروز بازار بود.

ترین ها:

بیشترین حجم معامله

خساپا با بیش از 24 میلیون سهم

بیشترین رشد

وسپه با 5.24 درصد افزايش

بیشترین ارزش معاملات

رمپنا با بيش از 72 میلیارد ریال

بیشترین کاهش

فاراک با 16.59 درصد كاهش

 

براي مشاهده متن كامل گزارش روزانه بازار كليك كنيد

 

print