گزارش روزانه بازار گزارش روزانه بازار

گزارش روزانه بازار مورخ 27 فروردین ماه 96


 

امروز یکشنبه 27 فروردین 1396 ؛ شاخص کل با88.4 واحد افزایش و افزایش 0.11 درصدي نسبت به روز قبل به 78.383 واحد رسيد. ارزش کل معاملات 620 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزديك به 312 میلیارد تومان آن مربوطبه سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند.

بيشترين تاثير مثبت بر شاخص کل را نماد شپنا با 60.3 واحد و بیشترین تاثیر منفی را نماد اخابر با (31.6) واحد بر جاي گذاشتند وشاخص فرابورس با (2.8) واحد افزایش نسبت به روز قبل به 906 واحد رسید که ذوب با(2.08) واحد بیشترین تاثير منفی را بر شاخص فرابورس بر جاي گذاشت. امروز بازار با تقاضای بالا شروع به کار کرد اما در ادامه شاهد افزایش عرضه در بیشتر گروه های بازار مخصوصا خودرویی ها و نمادهای بازار پایه بودیم اما شاخص کل با توجه به تاثیرمثبت نمادهای پالایشی امروز نیز سبزپوش ماند. خودرویی ها نوسان بالایی را تجربه کردند و در حالی که در دقایق ابتدایی بازار پرتقاضا بودند و تا درصدهای مثبت بالامعامله شدند در ادامه و با افزایش عرضه شاهد نوسان منفی بیشتر نمادهای گروه تادرصدهای منفی بودیم. پالایشی ها در نیمه دوم بازار بعد از افزایش تقاضا در نماد شتران و صف شدن آن مورد توجه بازار قرار گرفته و بیشتر نمادهای گروه به صف خریدرسیدند. افزایش عرضه و حجم بالای معاملات در نمادهای بازار پایه از جمله فاهواز،لکما و تپکو، ادامه صف خرید سنگین در نماد آپ، رسیدن قیمت وبملت به قیمت اسمی،فشار فروش بالا در نمادهای سیمانی، صف فروش سنگین ذوب، تقاضای بالا در نمادهای قندی و صف خرید بیشتر نمادهای گروه و نوسان ده درصدی چکارن و معامله از آستانه منفی تا آستانه مثبت از جمله نکات قابل توجه امروز بازار بودند.

ترین ها:

بیشترین حجم معاملات

فاهواز با بیش از 185 میلیون سهم

بیشترین رشد

وصنا با 5/7 درصد افزايش

بیشترین ارزش معاملات

خصدرا با بيش از 257 میلیارد ریال

بیشترین کاهش

حفارس با 96/4 درصدكاهش

 

براي مشاهده متن كامل گزارش روزانه بازار كليك كنيد

 

print