گزارش روزانه بازار گزارش روزانه بازار

گزارش روزانه بازار مورخ 28 فروردین ماه 96


امروز دوشنبه 28 فروردین 1396 ؛ شاخص کل با (224.1)واحد کاهش و کاهش (0.29) درصدي نسبت به روز قبل به 78.247 واحد رسيد. ارزش کل معاملات421 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزديك به 226 میلیارد تومان آن مربوط به سهمهای بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند.

بيشترين تاثير منفی بر شاخص کل را نماد خساپابا (56.4) واحد و بیشترین تاثیر مثبت را نماد فارس با 44.3 واحد بر جاي گذاشتند و شاخص فرابورس با (4.00) واحد کاهش نسبت به روز قبل به 902 واحد رسید که هرمز با (2.79) واحدبیشترین تاثير منفی را بر شاخص فرابورس بر جاي گذاشت. در ادامه روند کاری روز قبل امروز نیز شاهد فشار فروش بالایی در بازار بودیم و با افزایش عرضه ها(مخصوصا درنمادهای بازار پایه)عمده گروه های بازار جوی منفی داشتند و شاخص کل برای اولین باردر سال جدید قرمزپوش شد. خودرویی ها بیشترین میزان عرضه را در بازار داشتند وتمامی نمادهای گروه در درصدهای منفی بالا معامله شدند و خکاوه تنها نماد مثبت گروه بود که در سقف قیمتی و صف خرید بازگشایی شد. پالایشی ها نیز که با تشکیل صف های خریدشان در روز کاری قبل بسیاری را امیدوار به رشد کرده بودند امروز با توجه به عرضه بالاو تقاضای ضعیف نوسانی منفی داشتند و بیشتر نمادهای گروه تا درصدهای منفی نیزمعامله شدند. فلزاتی ها همچنان جوی منفی دارند و ذوب بسیار پرحجم و از آستانه منفیتا درصدهای مثبت بالا معامله شد و فلوله در ادامه روند نزولی خود صف فروش ماند.ادامه صف خرید سنگین آپ و نوسان منفی ده درصدی مرقام بعد از بازگشایی، حجم بالای معاملات کیسون و عرضه صف خرید آن، ادامه رشد بالبر و سصفها همراه صف خرید، حجم بالای معاملات کترام و معامله از آستانه مثبت تا آستانه منفی، ادامه صف فروش سنگین شپلی، صف فروش فاذر و فاراک و افت 9.3 و 7 درصدی سمگا و سهگمت از جمله نکات قابل توجه امروز بازار بود.

ترین ها:

بیشترین حجم معاملات

ذوب با بیش از 340 میلیون سهم

بیشترین رشد

سصفها با 5 درصد افزايش

بیشترین ارزش معاملات

ذوب با بيش از 284 میلیارد ریال

بیشترین کاهش

سمگا با 28/9 درصدكاهش

 

براي مشاهده متن كامل گزارش روزانه بازار كليك كنيد

 

print